Grandahl bil, Sarpsborg

Grandahl bils nye bygning i Sarpsborg er det første officielle byggeprojekt i Norge, hvor man har anlagt et forsinkelsesbassin på taget frem for i jorden.

Bilforretning
Vannfordrøyningstak
Sarpsborg
Protan BlueProof
2 500 kvm
Grandahl bil

Grandahl bils nye bygning i Sarpsborg er det første officielle byggeprojekt i Norge, hvor man har anlagt et forsinkelsesbassin på taget frem for i jorden. Udgangspunktet for valg af denne løsning var nye kommunale krav til vandafledningsmængder, for at undgå overbelastning af afløbsnettet. Forsinkelsesbassinet på taget overflødiggjorde opgravning af ca. 100 m3 jord, som ligeledes skulle have været fjernet.

Løsningen forenklede således byggeprojektets praktiske udførelse og bidrog samtidig til et stort miljøhensyn.

Entreprenørkoncernen Backe har anvendt Protans vindlastberegninger såvel som Protans BluKalk for at sikre tagets modstandsevne mod de aktuelle vindpåvirkninger samt tagets bæreevne.

Det 2500 m2 store tag kan opbevare op til 70 tons vand under ekstremt nedbør.

Projekteringsfasen blev indledt i juni 2017 og afsluttet i juli 2017.