Protan Ventiflex Antistatic

Protan Ventiflex Antistatic er ventilationsløsninger til miner og tunneler med stor eksplosionsfare.

Huvudbild - Protan Ventiflex Antistastik

Sikkerhed i fokus

I enkelte miner kan der dannes gas og støv, som kan være letantændeligt og eksplosivt. Det drejer sig særligt om kulminer, hvor det støv, der dannes under udvindingen, er eksplosivt. Statisk elektricitet kan i værste fald antænde dette, hvilket kan føre til alvorlige ulykker. Protan Ventiflex Antistatic forhindrer gnistdannelse fra statisk elektricitet og bidrager til at reducere eksplosionsfaren.

Kontakt os, hvis du har behov for yderligere oplysninger om antistatiske ventilationsløsninger.