Tunnel Lining Type III

Tunnel Lining Type III


Tunnel Lining Type lll (Norske Håndboger) - Minet tunnel

Norge, landet med verdens længste vejtunnel, har designet sin egen vandtætningsstandard, skabt til de barske vejrforhold i Norge.

Til tunneler med drypvandsforhold anbefaler det norske vejdirektorat at bruge en Type lll membran, en forstærket membran, der vil give styrke og stabilitet.

Systemet består af en vandtætningsmembran monteret på et ankergitter med en afstand på ca. 50 cm til den sprøjtebetondækkede sten/bjerg. På indersiden, mod trafikken, er membranen enten beklædt med betonelementer eller med sprøjtebeton.

Til anvendelser med sprøjtebeton anbefaler Protan en geotekstil (polypropylenfleece) lamineret membran for øget klæbekraft. Dette vil minimere spild af sprøjtebeton og reducere omkostningerne.

Systembeskrivelse:

  1. Ankergitter
  2. Invendigt sprøjtebeton
  3. Protan InfraPlan P15R/RX
  4. Sten/Sprøjtebeton

Protan anbefaler at bruge InfraPlan P15R eller P15RX for Tunnel Lining Type lll.

Kontakt os

Sacha de Bilderling - Sales Director Underground Systems

Sacha de Bilderling

Sales Director Underground Systems
Rune Andresen - Area Sales Manager UGS

Rune Andresen

Area Sales Manager UGS
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe