Radonsperre

Radonsperre


Protan RadonSafe er en stærk og luftæt radonmembran, der beskytter bygninger mod radongas fra undergrunden. RadonSafe, der er lavet af polyesterforstærket termoplastisk polyolefin, giver høj radonresistens ved at forhindre radongas i at sive op fra jorden.

Leddene på membranen svejses med varm luft, hvilket sikrer holdbarhed og tæt forsegling. Membraner, der er sammensæt på denne måde, er typisk langt mere lufttætte end dem uden svejsede led.

Hvis din bygning ikke er radonbeskyttet, er der ingen grund til at vente: Protan RadonSafe kan installeres året rundt i al slags vejr.

Hvorfor du skal have radonbeskyttelse

Norge har en meget høj koncentration af ædelgassen radon i undergrunden. Målinger viser, at mange bygninger har en radonkoncentration i indendørsluften der ligger over det anbefalede niveau på 220 Bz/m2 fastlagt af den norske regerings regler om radonbeskyttelse.

Stråling, der udledes af radongas kan skade celler eller få dem til at dø samt skade DNA-molekyler i kroppen. Dette kan føre til mutationer og cancer. Den norske Kræftens Bekæmpelse har identificeret radongas som den største risikofaktor for lungekræft efter rygning.

Det er obligatorisk at lave en radonbarriere i alle nye bygninger hvor der vil være menneskeaktivitet.

protan_radonsperre_sveis.jpg

Få hurtig radonbeskyttelse

Ved at vælge Protan RadonSafe, kan du være sikker på, at din bygning har ordentlig radonbeskyttelse. Vi tilbyder også præfabrikerede færdige membraner der er tilpasset plantegningen for bygningen for hurtigst mulig levering.

Med standardlevering bliver protan RadonSafe leveret i 20-meters ruller, der er to meter brede og 0,8 millimeter tykke.

Fordele ved Protan RadonSafe

100% lufttæt.

Fantastisk holdbarhed og solid installation.

Stærke og homogene led.

Installeres i al slags vejr.

Svejset med varm luft.

Godkendt i alle brugergrupper.

Radongas siver nemt gennem selv de mindste revner og løse led. Da det er usynligt og lugtfrit er der ingen fysiske tegn på, at koncentrationen er skadeligt for helbredet. Det er derfor, det er utroligt vigtigt at radonbeskyttelse udføres af erfarne og dygtige montører. Vi anbefaler at bruge en fugemasse til radon under installation.

NO_Protan_908060_radon DK.jpg

 

Sintef-godkendt radonbeskyttelse

ProtanSafe kan bruges til beskyttelse mod radon i brugergrupperne A, B eller C.

Brugergruppe A: Membranen installeres i grundgraven på et jævnt underlag.
Brugergruppe B: Membranen installeres på en udjævnet base af isolering.
Brugergruppe C: Membranen installeres på en afrettet betonplade eller lignende.

Protan RadonSafe har tilbehør, der sikrer at svære områder nemt kan forsegles under installation. Disse inkluderer:

Præfabrikeret indvendigt hjørne i radonmembran.

Præfabrikerede rørgennemføringer i radonmembran i flere størrelser.

Radonsuger.

Radon sump, der fungerer som afløb til at bortlede vand i byggeperioden og eventuel udsugning i hele bygningens levetid.

Fakta om radon

Radon (Rn 222) er en radioaktiv, usynlig og luftfri ædelgas, der dannes af uran. Uran findes naturligt i mange bjerge og sten, for eksempel alunskifer, granit og granitisk gnejs.

Uran er radioaktivt og nedbrydes meget langsomt med en halveringstid på 4 milliarder år. Over tid bliver uranium nedbrudt til, blandt andet, radon. Radon nedbrydes derimod hurtigt til restprodukterne vismut, polonium og bly med en halveringstid på 3,8 dage. Det er overgangen fra radon til restprodukter der er farligt for mennesker.

Produkter

Produkter

Systemer til tage, membraner, terrasser og vådrum til nybyggeri, renovering og radonsikring.

Tekniske tegninger og beskrivende tekster

Tekniske tegninger og beskrivende tekster

På denne side finder du en oversigt over Protans tekniske tegninger, der kan downloades i pdf- og dwg-format.

Dokumentation

Dokumentation

Her finder du produktdokumentation og certifikater.

Kontakt os

Vil du vide mere om vores produkter og løsninger? -

Vil du vide mere om vores produkter og løsninger?

Bjørn Nordseth -  Salgschef teknisk salg

Bjørn Nordseth

Salgschef teknisk salg
Einar Nessæther - Salgsansvarlig SMB-kunder

Einar Nessæther

Salgsansvarlig SMB-kunder