Ventiflex Antistatic

Ventiflex Antistatic


Protan Ventiflex Antistatic

Protain Ventiflex Antistatic-systemer er ventilationsløsninger til miner og tunneler, hvor eksplosionsfaren er høj.

I nogle miner kan der forekomme gas og støv, der er brandfarligt eller eksplosivt. Dette gælder især for kulminer, hvor støv produceret under udvinding er eksplosivt. Statisk elektricitet kan i værste fald føre til alvorlige ulykker.

Protan Ventiflex Antistatic forhindrer gnister fra statisk elektricitet og bidrager til at reducere eksplosionsfaren.